Wednesday, April 28, 2010

PENDAWAIAN BARU BILIK PJK

Dua orang pekerja syarikat elektrik sedang memasang sistem pendawaian letrik yang baru di bilik PJK

Sunday, April 18, 2010

PADANG SEKOLAH

Keadaan padang yang lembap telah meninggalkan bekas kesan laluan kenderaan pengangkut semasa membuat persediaan untuk program pemimpin bersama rakyat
Pandangan padang sekolah sebelum Program Pemimpin Bersama Rakyat dilaksanakan
Keadaan padang sekolah selepas program tersebut dilaksanakan